Allt om Luleå Golfklubb och golf i allmänhet
  E-mail: jerry.grahn(at)jerryg.se
 

VETERANSIDA


Länkar
Slopetabell
Hcp / Slope
 
Våröppning/Höstspel
Klubbmästare
Styrelse 1955-2018
Min banguide
Golf i Caribien
Golf i Turkiet, Belek
Golf i Florida,Tampa
Golf i Egypten
Golf i Thailand
Matrikel 1959
Matrikel 1977
Golfvisor
Spelformer
Slopa Slopen
Organisation SvGolf Förb.

Här anmäler du HIO
 
Fotoalbum Golf

Gamla foton

Historik 1955 -  >

Historik Starten
Resultat NVGF Herr Tour

 
Resultat klubbtävlingar

 

Veteranerna

TILL STARTSIDA

Lokala regler och
Tävlingsvillkor 2019

Regelsidan

Hole in One från 1956 -

Jubileumsskrift 60 år ! Golfens onödiga reformer
Buffertzonen CBA. Vad är detta ???
 
   

Lite kort om Golfklubbens historik - Det var en hel del som var bättre förr

Regel och handicap kommité

1988
Detta var året då vi för första gången spelade 18 hål i Luleå. En historisk händelse. Banan spelas Björnen - Renen.

1989

I juli genomförs världens första skins-game för kvinnliga proffs i Luleå Midnight Sun Cup. Med enorm mediabevakning. De fyra spelarna Marie-Laure de Lorenzi Taya, Frankrike, Alison Nicholas, England samt svenskorna Liselotte Neumann och Sofia Grönberg spelade om prispotten 350 000 kronor. 
Luleå Golfklubb utses av Sveriges journalister till Årets Golfklubb.

1990
Jättediket till vänster Björnen hål 8 blir till under vissa protester. Leif Seger vinner MoDo Open. MarkusWesterberg vinner 
Sparbanken Cup, Norrtouren 

1991
Jonas Lind och Marie Tideman kvalade in till riksfinalen i Föreningsbanken Cup. Markus Westerberg uttagen till pojklandslaget i golf.

 

1992
Luleå spelar i damernas Div. II och leder efter första omgången med 42 slag före andralaget Boden. Laget bestod av Anna ÖquistÅsa Ekberg, Malin Dannberg, Gabriella Hogenstedt och Jenny Sjöberg
Individuella resultat: 1:a Anna Öquist, 154 slag. 2:a Åsa Ekberg, 159 slag. Foursome: 1:a Anna Öquist/Gabriella Hogenstedt, 83 slag. 2:a Åsa Ekberg/Malin Dannberg, 83 slag. 

1993
Beslutades hålla alla styrelseprotokoll tillgängliga i kansliet i syfte att göra vårt gemensamma arbete så påverkansbart som möjligt.
Luleå Golftidning utkommer med 4 nummer detta år.
Markus Westerberg vinner Junior SM i matchspel <21 år och blir 1:a i Luleå Open, 2:a i MoDO Open
Jonas Lind vinner Nordiska Mästerskapet för Y Juniorer <18 år.
Herrarna spelar i Div. 1 och laget bestod av Markus Westerberg, Jonas Lind, Markus Ekberg, Per Nilsson, Lennart Sjögren


1988 när Björnen öppnades och fram till 2006 var hål 7 och dess omgivande vatten enligt nedanstående bild.

2006
Beslutades en förändring av Björnen hål 7, för att få ett STÖRRE vattenhinder framför green !
2019
I dag är vi på väg att återställa det ursprungliga utseendet. D.v.s MINDRE vattenhinder framför green!?!?!?

 

                

När får vi en Regel och handicap kommité ???????

 

 

            

 

 

    

Årets styrelse

Rökförbud på golfanläggningar

I Stadgarna § 27 står:
Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Suppleanter kallas till styrelsemöten.
Luleå Golfklubbs styrelse ska även vara styrelse i Luleå Golf AB.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Om ledamot är förhindrad att delta vid styrelsemöte inträder ersättare i dennes ställe enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställd turordning för tiden t o m nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

Har försökt "klura ut" hur årets styrelse ser ut.
Fick fram detta:

Ordf. Kjell Hjelm,
Ledamöter:
Lisa Wikström,
Börje Sikblad,
Anna Lindberg,
Petter Eriksson,
Supl.
Sofia Lindström (Flodmark)?,
Johan Östling.

Från 1 juli 2019 gäller skärpta bestämmelser för var det är tillåtet att röka och inte.
Restauranger har länge varit rökfria zoner i Sverige. Likaså finns en generell rätt till rökfria arbetsmiljöer och allmänna lokaler och miljöer (som butikslokaler, idrottshallar och konferensrum). Det sistnämnda förutsätter att allmänheten har tillträde till lokalerna.

För golfanläggningar innebär dessa bestämmelser i praktiken att det ska råda 
rökförbud generellt sett i alla rum och ytor i klubbhus, omklädningsrum och restauranglokaler.
Med det utökade rökförbudet i tobakslagen blir det även 
förbjudet att röka på uteserveringar och vid entréer till de skyddade lokalerna. Riksdagen har också valt att förbjuda rökning på inhägnade idrottsanläggningar utomhus.
Regeringen skrev i förarbetena att golfbanor, motions- och skidspår inte är tänkta att omfattas av det nya förbudet då det på dessa platser finns möjlighet för rökare att dra sig undan. I den konkreta lagtexten undantas inte golfbanor som är inhägnade (för att hålla människor borta), vilket ett antal banor faktiskt är.

Det finns 
inga hinder för banägaren (klubb eller bolag) att förbjuda rökning på golfbanan. En sådant förbud kan även motiveras med risken för gräs- och skogsbrand.
Ansvaret för att upprätthålla rökförbudet ligger alltid på ägaren (till exempel klubben) eller den som disponerar lokalen (till exempel krögaren). Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

     

* Vision 50/50 =
Inkludera kvinnor i golfen
Tips från Pilotklubbarna 
Klicka!

* Intresserad av de nya
   Slopetabellerna

   Klicka här!

* Hur beräknas Ditt
   spelhcp?

   Klicka !

-------------------------


* Varför hcp reducering ?
Titta på vad statistik visar !
                
Klicka

* Luleå Golfklubb bland de 50 största
Svenska Golfförbundets statistik visar att Luleå Golfklubb tillhör Sveriges 50 (49) största 2017 vad gäller medlemsantalet ! Ingen annan klubb i NVGF platsar. En ökning med 20 medlemmar sedan 2016, från 1743 till 1763 !

Domen: DeChambeau passare är fusk !
Under lördagen fick Bryson DeChambeau prata med PGA Tour-domare som meddelade att hans användande av en passare ska undersökas för framtiden. De ska se om det är tillåtet eller inte att använda sig av hjälpmedlet.
– De sa att de ska undersöka om det är tillåtet. Jag förstår om det inte är det. Det är inte första gången som det här händer.

Hur använder man passare i golfspel ?????????????????????

Passare i samband med golf är kanske något annat,
Vad vet jag?

2018-09-08
Under golfens dag var inte klubbflaggan hissad.
Inte heller under Luleveckan. - Inte heller under KM-dagarna. Nu hänger sedan den 16 augusti  2018 - 1 maj 2019, HSB:s och Stålstadens "ledsna" flaggor där.
------------------------------

 

 

   

 

 

Klubbens viktigaste kommitté 2019 -2020 /  Regel- och Handicapkommittén - Golfreglerna ändras fr.o.m 2019

   
 

 

Detta är vad som Regel- och Handicapkommittén ansvarar för år 2019:

 


 Text från Luleå GK´s hemsida:
För att det fortsatta arbetet ska bli lyckosamt ställs höga krav inte bara på styrelse, personal, medlemmar, funktionärer utan även på omvärlden i form av kommuner, samarbetspartners etc.
Välkommen att höra av dig direkt till oss i styrelsen med dina synpunkter på utvecklingen av Luleå Golfklubb!

                 

                

*) Markera slingorna så de är godkända för tävling enligt riktlinjer i SoT och RK:s infobank. Luleå GK har varit känd för att ha perfekta markeringar som har varit ett föredöme i distriktet.
*) Kontinuerligt förbättra och hålla markeringarna intakta.
*)  Markera droppruta vid dungen på Hermelinen 3.
*) Skriva lokal regel om dropprutan.
*) Ta bort alla interna out-markeringar.
*) Förbättra säkerheten på banan.
*) Utforma och komplettera lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser enligt riktlinjer i SoT och RK:s infobank.
*) Skriva nya lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser med hänsyn till genomförd slopning och den omfattande trädrensning och markarbeten enligt riktlinjer i SoT och RK:s infobank.
*) Årlig handicaprevision. Revidera enskilda medlemmars handicap samt gå igenom samtliga medlemmars handicap enl. EGA:s handicapsystem och statistik från GIT.

*) På enskilda medlemmars önskemål se över och ev. korrigera handicap enl. EGA:s handicapsystem, med hänsyn till spelarens spelkapacitet/spelnivå. Detta måste göras enligt gällande bestämmelser i EGA Handicapregler. För att göra en enskild hcp-revision måste det finnas underlag. Det får inte vara godtyckligt.
*) Vara behjälplig vid regelfrågor och regeltolkningar från kommittéer och medlemmar.
*) Ge förslag på både kort – och långsiktiga förbättringar av banan till Luleå Golf AB:s styrelse, Luleå Golfklubbs styrelse, VD/klubbchef och greenkeeper.
*) Vid behov genomföra klubbanpassade regelkurser. *) När nya regelboken kommer 1 januari 2019 måste ett antal regelkurser genomföras på klubben under våren 2019.
*) Genomföra planerade nybörjartävlingar, 4 st med finalspel för alla segrare i deltävlingarna för att kora ”Bästa nybörjaren 2018”, för alla med hcp 36-54. Tävlingsledare preliminärt Åke Widenrot.

*)
Med mera, med mera, med mera ospecificerade insatser.

 

Hur många vet vad som ingår i Regel- och Handicapkommitténs arbetsuppgifter.
Här visas året 2019`s uppgifter.

 

 

 

 

       

ALLA har hemsidan - men ALLA är inte intresserade av Facebook -
vad är då viktigare än att ALLA får information ?

     
       
x
 

Trädrensning nummer II

Så här ser det numera ut till höger om buss/parkeringsplatsen.

Men det är inte golfklubben som rensat!

Hyfsat läge för korthålsbana ?

 

 

 

 
   

Kul att vara pensionär !!!!!!!
Friskvårdsbidraget är en personalvårdsförmån och gäller endast personer som har en anställning. Barn, ungdomar, arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer omfattas därför inte av detta !

     Ja, så kom då beskedet. Jävla "bakåtsträvare"! 2018

x

I styrelsens protokoll 2018-03-26 kan man läsa följande:
Skrivelser— Styrelsen har tagit del av brev/utskick/publiceringar på webbsida från Björn Kullberg/lngvar Nilsson/Karl-Gustaf Sandberg/Jerry Grahn. Styrelsen är överens om att samtliga frågor är avslutade i enlighet med årsmötesbeslut år 2017.  Styrelsen ser allvarligt på hur dessa medlemmar aktivt arbetar mot klubbens bästa. Det är i dagsläget att betrakta som en arbetsmiljöfråga för styrelse som klubbchef. Styrelsens motto är Glädje — Gemenskap — Uppmuntran, vilket vi från medlemsenkäterna också fått bekräftat att klubbens medlemmar uppskattat och upplevt Luleå Golfklubb på det sättet det senaste året.

Bakgrund - Ny organisation
Luleå Golfklubb AB bildades 2001 i samband med Hermelinens 9 hål, som invigs 2002. Till en början blev klubbens styrelse med automatik också Aktiebolagets styrelse. Detta system ändrades 2007 efter revisorernas och bankernas uppmaning.
Men 2017 beslutade årsmötet att Luleå GK:s styrelse också skulle vara Luleå Golf AB:s styrelse. Om detta var ett bra beslut kan bara framtiden utvisa.

Att inte planera och
förbereda för denna nya organisation, som är en enorm förändring av bland annat styrelsearbetet.
Ovan nämnda "bakåtsträvare" vill att vi debatterar detta.

 

 

 

Att Luleå Golfsamhälle är uppskattat av medlemmarna, inte bara senaste året, kan vi med glädje alla hålla med om, även om vi inte fått ta del av enkäten. Anledningen till att vi idag kan vara nöjda och stolta över vår golfanläggning är att Luleå Golf AB, med Björn Kullberg och Ingvar Nilsson i spetsen under nio år (2007-2015) bland annat, utan att riskera ekonomin, genomföra:
*) Asfaltera parkeringsplatsen
*) Borrning efter vatten, där 2 pumpar, 200 m under markytan,
    fyller en vattenreservoar
*) Ny pumpstation som styr bevattning till alla tre banenheter
*) Utbyte av huvuddelen av Renen/Björnens
    vattenledningssystem
*) Bergvärme anläggning för att kunna nyttja klubbhuset året
     runt
*) Hela klubbhuset förses med vattenradiatorer
*) Klubbhuset renoveras/isoleras/brädfodras/målas
*) För att få bussförbindelse byggs en bussvändplats med
     ytterligare parkeringsplatser
 

Trots dessa investeringar har Luleå golfsamhälle sedan 2011 högsta kreditvärde enligt SOLIDITET kreditvärderings företag som värderar landets alla aktiebolag.
Björn och Ingvar med nio år i aktiebolaget sände e-mail till styrelse ordförande/klubbchef med förslag och påminnelser inför den nya organisationen. Karl-Gustaf Sandberg likaså. Jag informerades om dialogen, där svaren i den mån något svar levererades, var synnerligen bristfälliga.

 

 

Varför jag tror att samma styrelse i klubb och aktiebolag inte är rätt väg att gå framgår bland annat av nedanstående beskrivning!

Kolla även

Golf blir aldrig för dyrt!

   

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare.
Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka. Han har skrivit dessa två artiklar, med mycket tänkvärt till golfklubbar. Här kan du läsa ett av hans inlägg för golfklubbars bästa !
 

Är det bra eller dåligt att separera drift av anläggning och idrottsförening?

Vet ej, däremot tror jag att det är nödvändigt.

   Skatteverket, domstolar och EU är grunden till varför vi har ett par hundra banor som drivs i bolagsform, De allra flesta med en förening som ägare.
  1990 slog marknadsdomstolen i en dom fast att golf var en konsumenträttslig tjänst, det vill säga golf är en tjänst ungefär som en klippning med samma regelverk mot konsument.
   1996 kom Bosmandomen. Den handlar inte som många felaktigt tror, om en fotbollsspelare, tan det är en övergripande dom som fastlägger att idrotten inte kan ha egna regelverk i strid med en nationell eller EU-lag.

   I modern tid finns Örgrytedomen som slår fast att ett aktiebolag måste drivas enligt aktiebolagslagen, det vill säga sträva efter att maximera vinst, även om bolaget ägs av en   ideell förening. Konkurrensverkets skrivning mot göteborgs distriktet om otillåten kartellbildning blev nästa. Domen mot bilsportförbundet 2012 slår fast att kommersiella event inte kan ha ett idrottsmonopol.

   Lägg på ett antal beslut av skatteverket om otillåten vinstutdelning, taxering av fastigheter med mera. Ovanstående påverkar vardagen för varje golfanläggning men är ingenting som den som sätter sig i en idrottsförenings styrelse uppfattar som del av uppdraget.

Hur får vi de som går på årsmöten att förstå det här?

 

 

Då har vi läget med en förening (GK) som äger ett bolag (AB) som driver en bana. GK drivs enligt föreningsrätten och RF-stadgar. AB drivs enligt aktiebolags-lagen. GK ska utveckla idrotten golf medan AB ska leverera så mycket vinst som möjligt till ägaren. Staten vill att AB ska vinstmaximera för att staten ser skatteintäkter som anledningen till privata företag.

   I AB ska man hantera allsköns förordningar om allt från kemikalier, arbetsrätt, konkurrensrätt, skatter och fastighetsfrågor. Sedan ska man konkurrera om konsumenternas pengar på en upplevelsemarknad med direkt konkurrens från närliggande golfbanor, resmål utomlands, teatrar, fotbollsmatcher, promenader som kan förhindra att människor gör av med pengar på anläggningen.

Den som sitter i styrelsen för GK bör gärna vara en eldsjäl som brinner för att utveckla juniorer, vara ungdomsledare, anordna tävlingar, samt vara regelspecialist. Därtill är en stark tro på föreningens roll i samhället bra.

   Den som sitter i bolagets styrelse, med ett stort personligt ansvar för skatter och ekonomi, ska kunna väldigt mycket om företag, juridik, marknadsföring, fastighetsförvaltning och liknande.

   Den som bedömer att de här två grupperna genomgående går att förena i fem personer räcker upp en hand!  Är AB ekonomiskt framgångsrikt så finns det pengar i GK till att utveckla idrotten. Någon egentlig motsättning finns inte, bara helt olika roller.

 

 

Ett årsmöte i GK som beslutar om sänkta avgifter kan enligt skatteverkets syn på verkligheten ses som felaktigt då det begränsar möjligheten till vinstmaximering.

AB:s styrelse är personligen ansvariga för att ekonomin är i ordning, då måste de kunna ge vd ansvaret för att sätta rätt greenfee.

Det blir väldigt många områden där föreningsrätt och bolagsrätt varken spelar samma låt eller inte ens i samma orkester.

Tillkommande verklighet är att någonstans mellan gissningsvis 60 och 90 procent av de vi i dag kallar medlemmar ser sig som kunder i bolaget, de ser på klubben som de ser på* SATS och **Skistar, någon de köper en tjänst av.

   För att då avsluta det som får ses som en både trist och tråkig text är min bedömning att vi utvecklar golfen bättre om vi separerar anläggning och förening, vi minskar också risken att göra fel. Vi kan i enlighet med trenderna om framtiden låta anläggningen fokusera på att erbjuda kommersiella individuella tjänster där kunden synliggörs medan föreningen kan lägga all sin energi på att få fram nästa generations Caroline Hedwall och Henrik Stenson samt skapa goda skattebetalare bland alla övriga ungdomar som inte elitsatsar.
Hur får vi de som går på årsmöten att förstå det här?

*SATS = Gymkedja i Sverige, Norge och Finland.
**Skista äger skidanläggningar i bl.a Sälen, Åre.

 


 

 


 

 
x


 

Är damer egentligen välkomna !

Golf blir aldrig för dyrt!

 

Bertil Jonsson, medlem sedan 1969, slutar !
Läs hans minnesanteckningar

 

 

Luleå Golfklubb: Styrelsearbetet grundas klubbens stadgar och har ett medlemsansvar för anläggningstillgångar och behoven av förbättringar samt investeringar i anläggningen.
Styrelsearbete
skall ha huvudinriktning på medlemsutveckling, marknadsföring, klubbutveckling och aktivt arbete med att skapa funktioner i tävlings-, dam-, senior-, handicap- och redaktionskommitteer i dess verksamheter. Styrelsen har budgetansvar i samarbete med klubbchefen.

Luleå Golf AB: Har golfklubbens uppdrag att förvalta och driva golfanläggningen med driftansvar för banan, fastigheter och maskinparken. Att verksamheten och banans underhåll sker och följes i uppsatt målinriktning, större investeringar och underhållsförbättringar samt förändringar av banans karaktär sker i samförstånd med golfklubbens styrelse. Golf AB har bemannings- och personalansvar för driften och jobbar enligt aktiebolagsförordningen och dess myndighetsansvar.

 

>>>>>
*) Att Luleå Golfklubb numera är ett attraktivt golfsamhälle bygger inte bara på de 2 senaste årens insatser. Många framgångar och motgångar startade 1999.
Några exempel:
1999 Presenterar styrelsen förslag till utbyggnad av 9 nya hål =
          27  hål. Det fanns starka krafter mot förslaget.
2001 Bildas Luleå Golf AB, med Kjell Herlevsson som VD.
2002 Invigs Hermelinen
2004 visas Årsmötens svaghet. Efter årsmötet fanns ingen
           styrelse.
2005 Extra årsmöte omvalde styrelsen!
2006 Dålig ekonomi. Extra årsmöte, beslutade att ALLA
           medlemmar skall betala en engångsavgift på 1.500:- kr,
           en intäkt på 1,5 miljoner.
2007 Maskinhallens värmesystem uppdateras, Shopen byggs ut,
           Swingstudio byggs.
2008 Göran Larsson blir klubbchef.
2009 Borrning efter vatten förbereder för framtida
           vattenreservoar.  Parkeringsplatsen asfalteras.
2011 Ny pumpstation, som styr bevattning av alla tre bandelarna
          Renen 8.
2012 Ny vattenreservoar Renen 8. Utbyte av huvuddelen av
          Renen/Björnens vattenledningssystem.
2013 Ingen klubbchef!. Hela klubbhuset renoveras/byggs om.
          Bergvärmeanläggning installeras, 42 radiatorer ”fyller”
           huset.
2014 Nya klubbhuset ger klubben en ny dimension.
2015 Klubben fyller 60 år! Det sämsta vårvädret sedan 1951.
2016 Klubbchef anställs. Trädprojektet verkställs. Tidig start, bra
           bana. Kraftigt  regn stänger banan 6 + 2 dagar i juli, tyvärr
           ingick i dessa dagar två lördag/söndag.
2017 Långsam snösmältning. Regn, avstängd 10 dagar, en av
           de kortaste säsongerna historiskt. Första gången på 16 år
           som rangen inte öppnar till  valborgsmäss.

Sammanställningen visar att Luleå GK:s golfsamhälle är betydligt mer än en spelbar golfbana.

i
     

På klubbens facebooksida kan man läsa:
Det har kommit en del frågor om hur man ska hantera avslagen tees. Det bästa är om man tar med sig i fickan, eller plocka upp dem och kastar ut dem i semiroughen eller i roughen. När dem ligger i roughen klipps dem i småbitar och så småningom förmultnar. Om peggar ligger kvar på tee finns risken att den finkänsliga teeklipparen tar skada.

"ROUGHEN"
var ligger den ?????

Återgå till färger på tee!
tycker en glad skåning i senaste numret av Svensk Golf. Och skriver:

Var har färgerna tagit vägen? 40,44,46,50,52,57 så kallat hektometer.
Vet alla golfare vad hektameter betyder? Blir spelresultatet bättre med dessa nummer?
De är vilseledande och det har hänt att spelare slagit ut på fel nummer (fel plats)
och blivit diskade! Vi har spelat golf i Danmark, Tyskland, Portugal, Skottland med
flera länder och där var det färger på tee och inga små nummerskyltar. Det finns golfbanor i Skåne som har färgklossar/kulor. Bra!  Så en nyårsönskan till alla klubbar:
sätt tillbaka vit-gul-blå-röd-färgerna på tee.

 

 

Bra av Luleå Golfklubb som inte satsat på denna galenskap,
som har sitt ursprung i att man en gång i världen kallade
gul tee för herrtee och röd tee för damtee.

 

 Läs mer om Hexametersystemet

 

 

Björnens omgivning ser rent ut sagt för djävlig ut ! Trädrensningen är utförd och kan inte återskapas.
Jag vill med bilderna visa att det är de fula rishögarna, som idag ger det tråkiga utseendet.
Utan rishögar blir det förmodligen betydligt bättre.
VVVVVVVVVVVV


 

 

 

       
       

Följ med en tur runt klubbens "kalhyggen" !

 Allt skall inte bort !!!      Den vackra rönnen hade förgyllt tee 1 på Björnen Björnen 1 - från tee Björnen 2 från tee 2017  Ý............................................. Björnen 2016 ß
Björnen 4 - från gul tee Björnen 4 - från röd tee  
 

Bakom green på Björnen 3

                                                                                            Hermelinen 1 FÖRE .....>.

              ....och EFTER

Renen 3 - kring green (green th)  Ingen tall !! Renen 3 inspel Renen 5 - från tee
                                                                     Renen 6 från tee 2016                   FÖRE .....

       ........EFTER         Renen 6 från tee 2017

Renen 6 vid green
 
Renen 7 - inspel Det gamla pumphuset väl synligt, vaktar sin kulle!!  
     
     
-

 

 

 

Hört talas om GOLF BLADET ?????

ÅRETS BÄSTA HEMSIDOR 2016

Sverige har idag cirka 430 golfklubbar. Alla har en hemsida där de kommunicerar ut information till medlemmar och gäster. Kvaliteten på hemsidorna bland landet golfklubbar varierar oerhört, ambitionsnivån och budgeten likaså. Men finns man inte på nätet, finns man överhuvudtaget då? Golfbladet gav sig återigen ut på Internet för att undersöka hur landets golfklubbars hemsidor ser ut och för att ta reda på vilka klubbar som lyckas att marknadsföra sin golfklubb på bästa sätt på nätet. Vi sammanställde en lista på de bästa hemsidorna bland landets golfklubbar. Siffrorna inom parantes är förra årets placering.
<<<<<<<<<<<<<<<<<
Klubbarnas hemsidor "bubblar" av bilder och skryt om sin förträfflighet ! Inget fel i detta ! Men en klubb utan historia har tappat sin "själ" och de flesta klubbarnas hemsidor saknar historik !

Villiam "Ville" Löfqvist avled i november 2016.

Han spelade golf hela sitt liv, men fick sina framgångar som ishockeymålvakt, men gillade golf mera än hockey.

Jag kommer ihåg Ville Löfqvist inställning vad gäller golfspelarnas allvar ute på golfbanorna.

I svensk Golf 1983 berättade han om sina synpunkter. >>>>>>>>>>>>

- "Ska vi göra golfen till en publiksport måste vi göra sporten mer lättillgänglig för den breda allmänheten. I dag är många rädda för att gå ut på en golfbana".

-" Vi måste, fortsätter Ville, få bort allt hysch-hysch på banorna. Vi har allt för många spelare som går runt gravallvarliga och slår sina slag och skickar mördarblickar på den åskådare som vågar hosta eller röra på sig".

- "Nej, vi spelare måste bjuda mer på oss själva och lätta upp stämningen. Blir jag störd av en åskådare så är det mitt eget fel - den inställningen måste vi spelare ha.

Han håller med sin ishockeypolare "Ankan" Parmström, när denne i Svensk Golf beklagade, det allvar som finns inom golfsporten, från elitspelaren till motionären. I det sammanhanget berättar Ville med glädje en episod från sommarens elitseriespel i Jönköping.
-  Jag kom till femte hålet, ett par 3, och var 1 under par. Det var ganska mycket folk runt green och jag satte bollen pluggad i greenbunkern. Därifrån slog jag bollen rakt över green ner i bunkern på andra sidan. Där fick jag cleanträff och var tillbaka i den bunker jag började.
-  När mitt fjärdeslag tog i kanten och rullade tillbaka ner i sanden såg jag hur folk började skruva på sig , så jag började skratta åt eländet och så sa jag till publiken: "O´key, ni får skratta om ni vill för jag tycker själv att det här börjar bli komiskt. Jag vet ju inte ens om jag kommer härifrån".
-  Då, fortsätter Ville, släppte rädslan och spänningen hos folket. Alla vill ju egentligen skratta när folk missar rejält, men nästan ingen törs.

Till historien hör också att vår nervöse lagledare kom fram till green just när jag sänkte en sjumetersputt för en sexa. Han trodde det var birdieputten och sprang vidare med budskapet att "Ville är två under"!

En sak är han emot och det är klyftorna mellan elitspelarna och motionärerna.
-  Nu har man i Gävle GK, på mitt förslag börjat med fri lottning i klubbtävlingarna. Man tävlar i olika klasser, men en scratchspelare kan få spela i samma boll som en 30-handicappare. Det är viktigt för klubbgemenskapen.
-  Det är ju oftast inte vi med låg handicap som inte vill möta sämre spelare, det är de sämre som inte törs spela med oss bättre. Det måste vi ändra på. Klickbildningar i idrottsföreningar måste man på alla sätt undvika.

   
 

Många tallar kring utslaget på Hermelinen 1 skall
"kapas" !

Återstår att kolla förändringen !

 

Den storslagna rönnen har fått skatta åt förgängelsen.

Den bestod av 12 st stammar !

 

 

Veterangolfarna har alltid mycket åskådare -

- särskilt på hösten !

 

 
d - -

Rickard Bayliss

Henrik Stenssons första tränare
– Jag såg tidigt att han skulle bli bra. Han var otroligt fokuserad.
Ö-profilen Richard Bayliss, mångårig pro på Ekerum och nu i Halltorp, vet när han ser en talang. Så var fallet när han tog hand om den då 11-årige Henrik Stenson.
Den här helgen, 19 år senare, lirar nämligen Stenson, 30, Ryder Cup...
Bayliss växte upp i Skottland och pro-yrket förde honom sedermera till Gullbringa Golf & Country Club i göteborgsområdet, där han en septemberdag 1987 fick ett samtal från en man vid namn Ingemar Stenson.
– Han sa att han hade en grabb som gärna ville börja spela golf, berättar Bayliss.

Rickard Bayliss startade sin tränarkarriär i Luleå Golfklubb

1974
Klubben anställer Rickard Bayliss som tränare från den 1 april till den 30 september. Lektionspris 17 kronor per 25 minuterslektion.

1975

Klubben har under året anordnat Norrlandsmästerskapen. Rickard Bayliss träning av våra juniorer gav utdelning. P-O Tideman, blev Norrlandsmästare seniorer och Bengt Ericsson Norrlandsmästare juniorer. 

 

 

Årlig handicaprevision

Läs mer om beräkningsmetoden ! Klicka här

 

     
       

2015 - 2019

 
Leslie Stewart Gary Stewart Kjell Hjelm, Råneå  Adam Wozniak  Linus Bylund  
   

Årets dummaste golftips !

I Svensk Golftidning skriver golfskolans expert Viktor Gustafsson, att en av golfens största myter är att du skall "titta på bollen". "Träna på att `titta upp` för bättre och renare slag" är expertens rekommendation.
Med andra ord ge fan i att titta på bollen när du svingar ?!?!


Att inte titta på bollen, det vill säga att titta upp innan du träffat bollen, är det vanligaste felet vi normalgolfare gör, därav kommer den så kallade myten "titta på bollen". Det är med andra ord INGEN myt.

 

   
   

                                               

 
     
     
 

60 - årsjubileum ....

 

↓  .... inleddes med tävling 

↓  .... avslutades med middag 

   ....och presenterades en 76 sidig Jubileumsskrift

 

 

      Luleå GK segrare NVGF matchspel 2015  ↑  Markus Westerberg 
en av Luleå Golfklubbs främsta golfspelare, visar fortfarande sina gedigna kunskaper i en tävling mellan tränarproffsen. Mats numera medlem i Ljunghusens GK.
 
     
     ------------------------------Slagspel - Slaggolf - Slagtävling

En förenklad beskrivning av begreppen!  Klicka här:

Vad är det för fel med gul och röd tee? .......

Slopesystemet som infördes 1997 var menat som ett system som skall ge oss som spelar hcp tävlingar större rättvisa när vi spelar på andra banor. Något system som skapar en sådan rättvisa kan inte konstrueras. För spel på hemmabanan har slopen ingen uppgift. För de som spelar scratch-tävlingar är systemet dessutom fullständigt ointressant.

 Slopesystemet bestämde att en man med hcp 18 får 20 slag när han spelar på vår klubb. I praktiken innebär detta att vederbörandes hcp är 20!

Slopesystemet innebar att man för att uppnå största möjliga,(”tystnad”), förlåt rättvisa måste införa decimaler och ett nytt begrepp Exakt hcp.
Slopesystemet bygger på en teoretisk beräkning av hur svår en golfbana är.

Slopesystemet ger dig fler eller färre slag på andra banor beroende på hur dessa banors svårighetsgrad värderats.

Slopesystemet gjorde att man kunde flytta mellan de olika utslagen (vit-gul-blå-röd) och systemet visar med ”exakthet” hur många slag +/- detta betyder. (sällan använd)

Slopesystemet är till exempel det som bestämmer hur många färre slag, den får, som flyttar fram sitt utslag från gul till röd tee.

...och vad innebär det för damerna

Det har framkommit önskemål att även damer skall få möjlighet att välja en kortare variant än röd tee. Detta har, av vad jag förstår, utmynnat i ett nytt system där man anger banlängden!? = Hektometersystemet !

Om banlängden från gul tee är ~ 5600 meter blir tee markeringen 56!
Om banlängden från röd tee är ~ 4700 meter blir tee markeringen 47!

Renen/Björnen skulle idag med dessa beteckningar kallas 48 (4844 meter) och 56 (5619 meter). Ytterligare tee med banlängden 43 (4300) meter kan ju heta orange och då kan man fråga sig varför man behöver rationalisera bort vår invanda färgmarkeringar.
För herrarna innebär det att gå från gul till röd tee att man förlorar i snitt 5 slag.

 För damerna

En ungefärlig jämförelse för damerna ger nedanstående exempel vid spel från banlängden 4300 (orange tee) på Hermelinen/Björnen. 

 

Hcp

SHCP

SHCP

Gunnel Johansson

21,7

25

20

Barbro Lindkvist

28,3

32

27

Gunnel Bergman

24,2

28

23

Stina Tirsén

27,5

31

26

Anita Markstedt

30,5

35

29

 

Putting green 2014 - 2018

Tobias Kangas
som satte alla "gamlingar" på plats i
klubbmästerskapet.
Senior och Juniormästare 2014!
Om han verkar bekant så jobbade han i shoppen 2015 !

Stig Stenudd, golfare för länge sedan,
har skrivit dessa trevliga rader om
vår kära golf.

Golf är en fängslande sport
när man spelar glömmer man bort
de irriterande tankar
som på dina nerver bankar

Stor trivsel i skön atmosfär
gör sporten allt mer populär
ej längre blott borgare puttar
det gör både spettor och knuttar

Med träning och skärpa det händer
att antalet slag nedåt vänder
men just som man lyckats med scoren
så ligger ju bollen i snåren

Att putta på green hal som en tvål
emot en kopp utan hål
med verktyg så svåra att styra
en del tycker att dom är dyra

Ett allvarligt råd uppå vägen
Du bör vara ihärdigt trägen
och inte ha annat för vanan
än att swinga och putta på banan

 

     
     

Vår regelexpert Karl-Gustaf Sandberg har
tittat på handicapstatistik för 2013.

I Luleå golfklubb visar statistiken:

-   550 medlemmar har inte registrerat någon rond
-
1016 medlemmar har registrerat 1-3 ronder och har EGA Exakt HCP
-    354 medlemmar har registrerat 4 och fler ronder och har därmed
                                                                       EGA Exakt  TävlingsHCP

Hur många ronder har DU registrerat !

 

 

 

 

Lämpliga skyltar i golfbanans omgivning/skogar
 

9,7 miljarder =
9 700 miljoner =
9 700 000 000 kronor .........

 

.... var kommunernas kostnader för
    idrotts- och fritidsanläggningar år
    2012 !
    Detta motsvarar 857:- per
    kommuninvånare i Sverige.


....Hur mycket av dessa miljarder tror du
     går till golfanläggningar.
    Min gissning är 0 miljarder !

 

Kanadagäss skrämmer bort golfarna - eller - fler kanadagäss än golfare !

 

20 golfregler som ALLA kan ?!

 

 

Gerry Lester "Bubba" Watson Jr, vinner Augusta National 2014,  Watson fick smeknamnet av sin far Bubba Smith, en före detta professionell fotbollsspelare .

- -
- -
   
   
-


En gång i tiden kunde se ut så här !
Golfbagar en mass framför klubbhuset >>>>

----------------------

En bra ide i vore att öppna en väg från parkeringen enligt figuren till vänster. Direkt till rangen vilket de flesta föredrar ??
Om man kommer från klubbhusets baksida är det "enkel" resa mot range, shop, kansli och restaurang.

<<< Infriades säsongen 2015 !

 

    

 

Det måste hända något med den viktiga uteserveringen bakom shopen till nästa säsong. Uppnött gräsmatta gör att jord och skräp dras in på cementplattorna. Trångt och stökigt.

Sopstationen, som inte är särskilt vacker, står där mitt i smeten och representerar områdets utsmyckning/konstverk. Fy - f-n ! Flyttad 2015! Klubbhusområdet är en viktig del, för hur gäster uppfattar Luleå GK !


Inte infriad säsongen 2015 !
Inte infriad säsongen 2016 !
Inte infriad säsongen 2017 !
Inte infriad säsongen 2018 !
Infriad säsongen 2019 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>

     
        

 

 
 

 

 

Klubben har fått sin egen "Golfgammelstad" i och med de röda vagnbodarna. Där kan man också hitta en hel del fantasi !
Se bilden tv.

- -
 


 

På klubben finns nu en hjärtstartare !

Defibrillator, eller hjärtstartare, är en anordning som används för att ge elstötar, defibrillering,  för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd.
Helautomatiska hjärtstartare

Numera finns det helautomatiska defibrillatorer som är ännu enklare att använda jämfört med de halvautomatiska. De helautomatiska modellerna är i princip identiska med de halvautomatiska förutom att chock-knappen är borttagen vilket innebär att defibrillatorn själv ger chocken vid behov. En helautomatisk defibrillator signalerar klart, tydligt och i god tid före en eventuell chock ska ges
.

"Klubbens fönster mot E4:an"
Leif Gatedal´s förslag om ett flaggspel, synligt från E4:an, är en strålande idé !
Flaggstängerna skulle vara placerade till höger om Hermelinens 8:e fairway.
Varför handicapreducering !!!

 

. . .


Årets golf nyhet - Bubba Watsons nya golfbil

Golfstjärnan har tillsammans med Oakley tagit fram en "golfsvävare", tänkt att ersätta den klassiska golfbilen.
Frågan är hur snart vi kan pensionera golfbilen. Watson verkar i varje fall vilja göra det snart. Svävaren presenterades i en video i går och visst fungerar den. Watson själv demonstrerar hur svävaren smidigt tar sig genom golfbanan, vattenhindren och bunkers inkluderade.
– Med vanliga golfbilar måste du hålla dig 30 yards från green, du måste köra på gångbanan när det regnar. Men låt oss ha kul. Låt oss åka genom vattenhindren och komma upp på andra sidan vid green. Vem vill inte göra det?, undrar Watson.
Enligt utvecklaren lämnar svävaren ett avtryck som är 33 gånger lättare än ett mänskligt fotavtryck, och därmed menar man att den även ska tillåtas att köras på green.

 

Tiger Woods
Arnold Palmer Invitational, på Bay Hill har sedan millennieskiftet förvandlats till Tigers tävling.
Han har vunnit åren: 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2012, 2013 och kom därmed upp till samma antal vinster (8) som Sam Snead tidigare klarat.

Samuel "Sam" Snead, född 1912, död 2002, är den äldsta spelaren att vinna en PGA-tävling. Sista gången 1965 vann han Greater Greensboro Open i den aktningsvärda åldern 52 år.

Han vann Greater Greensboro Open 8 gånger:
1938, 1946, 1949, 1950, 1955, 1956, 1960, 1965. Han har fortfarande rekordet med 8 segrar i samma tävling, men delar alltså rekordet tillsammans med Tiger från och med 2013.

 

 


Sam Snead 1965

-  

32 000


golfbanor finns det på jorden
  50 000 000
människor spelar golf
-

Felaktigt index på våra korthål ???

 Rekommendation för en golfbanas handicapindexering

När man spelar tävlingar över 18 hål förändras index radikalt, helt olika med scorekortet som visar index över 9 hål. Mest påverkan får våra par 3 hål, som inrutats nedan.
Hål 2 på Renen som på scorekortet har index 4 får vid 18 hål index 7. Hål 6 får index 11 (6). Björnen hål 2 med index 7 på scorekortet får index 14.
Om man jämför scorekortets index på våra bandelars par 3 hål så får:
Renens  par 3 hål medelvärdet 5 (4+6), Björnen: 7,5 (7+8) och Hermelinen: 3 (4+2).
Hermelinens par tre hål skulle alltså vara mycket  svårare än korthålen på  Björnen och Renen!? Vid spel över 18 hål blir par 3 hålens medelindex: 
Renen/Björnen 12; Björnen/Hermelinen 10; och Renen/Hermelinen 7,5 ;

Exempel nedan!

*Ge index 1 till det svåraste av hål 7-8-9 			
*Ge index 2 till det svåraste hål 13-14-15 			
*Ge index 3 till det svåraste av hål 4-5-6 			
*Ge index 4 till det svåraste hål 10-11-12 			
*Ge index 5 till det svåraste av hål 1-2-3			
*Ge index 6 till det svåraste hål 16-17-18 			
			
**Ge index 7-8-9-10-11-12 jämt för-			
delade över ovanstående sex grupper			
			
**Ge index 13-14-15-16-17-18 jämt för-			
delade över ovanstående sex grupper			
			
Med jämn fördelning över de sex grupperna			
menas att  summa indexvärden skall bli lika.			
De tre grupperna på de första 9 hålen ger då			
summa 27, de övriga tre grupperna summa 30.
  Renen/Björnen                                
                                       
  Renen                  Björnen                 Medel
Hål 2 x 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 index
Index 9 4 2 7 1 6 8 5 3 6 7 3 1 5 8 4 9 2 par 3
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 hålen
Index 17 7 3 13 1 11 15 9 5 12 14 6 2 10 16 8 18 4 12
Nr 18 hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
                                       

 

 

 

Generationsgolf        (E-mail: jerry.grahn(at)jerryg.se)
 

 

 

Hej där ! Jag behöver hjälp med identifiering  

 

 (E-mail: jerry.grahn(at)jerryg.se)

Bakre rad: Mellanrad:   Sittande: Längst fram:
1. Mats Johnson 1. Petter Wikström 12. Stefan Westermark 1. Bo Forsman 1. Bengt Westerberg
2. Leif Burwall 2. ? Forsman 13. Anders Eriksson 2. Maud Wikström 2. Ulrika Westerberg
3. Jan Hallgren 3. Kurt Johnson 14. Leif Ekberg 3. Olav Garmager 3. Karin Wikström
4. P-O Tideman 4. Per Garmager 15. 4. Bengt Wikström 4. ? Sundberg
5. Jan Burlin 5. Johan Zetterström 16. Roland Sandberg 5. Kajsa Sundberg 5. Daniel Westermark
6.  6. Lars Zetterström 17. Britt Hogenstedt 6. Kjell Enbom 6. Christoffer Andersson
7. Åke Hogenstedt 7. 18. Gabriella Hogenstedt 7. Britt-Inger Westermark 7. Martin Sandberg
8. Fredrik Brännberg 8.Annica Enbom 19. Ulla Denarp 8. Tommy Andersson 8. ? Westerström
9. Hans Brännberg 9.  20. Inger Tideman 9. Fredrik Tideman 9. Marie Tideman
  10. Anna Westermark 21. Ingrid Persson 10. Anita Westerström  
  11.    11.  
      12. Bert Persson  
     

Justering av buffertzonen (CBA) ett nytt misslyckande

-

Nu har det åter hänt - det som visar att Systemet Computed Buffer Adjustment (CBA), på svenska Justering av buffertzonen är ett stort misslyckande !!!!!!
Seniortouren som spelades i Kalix torsdag den 26 juli under utmärkta förhållanden - ur ALLA synpunkter - fick CBA -4&RO.
Dataprogrammet CBA räknar alltså ut tävlingen spelats under EXTREMT svåra förhållanden - så svåra att INGEN ens kan tillgodoräkna sig någon höjning!
Påpekas bör att så bra resultat som i Kalix aldrig förekommit i seniortouren någonsin. Vad sägs om bruttoscorer 67,71,75 och 76 på Kalix erkänt svåra bana !!! 27 spelare hade nettoscorer på 75 och lägre.
Deltagarantalet var 92.
I Boden blev CBA värdet -3 och i Luleå -2 med i stort sett samma deltagare.
Buffertzonen flyttas 4 steg, vilket innebär att spelare med 33 poäng sänks ett slag. Spelare med 36 poäng sänks 4 slag.
Se fig. buffertzoner nedan.

- Vi kan konstatera att många spelare idag har en för låg handicap. Det har blivit mer minusvärden i CBA än förväntat. Det är en effekt att vi generellt har lite för låga handicap i Sverige, vilket vi visste om och har tagit höjd för när algoritmerna utarbetats av EGA. Men kanske inte tillräckligt mycket, säger Birgitta Ljung i Svenska Golfförbundets regelkommitté och också styrelseledamot i EGA.

Kommentar:
Om vi har för låga hcp torde det vara fel att införa en metod (CBA) som ytterligare sänker medelmåttliga resultat och förhindrar höjningar !!!!

 -
CBA systemet - EGA:s förklaring: Mina kommentarer !

   


Efter omfattande forskning av EGA:s forskningsgrupp i handicapfrågor, på stora volymer  resultatinformation från många olika länder, slogs det fast hur ofta en spelare med en Exakt Handicap mellan 0 och 26,4, det vill säga handicapgrupp 1 till 4, kan förväntas scora inom sin buffertzon eller bättre.

Denna information fungerar nu som referenspunkt för att avgöra huruvida resultaten i en särskild tävling faller ut så som man kan förvänta sig under normala förhållanden eller inte.


Läs vidstående text.
Det är underlaget till det system som numera används för att justera handicap för oss golfare. Systemet heter Computed Buffer Adjustment (CBA), på svenska Justering av buffertzonen.

Det är lätt att förstå att forskningsgruppens referenspunkt - är omöjlig och helt orealistisk !!

CBA värdena sträcker sig från +1 till -1, -2, -3 och -4 & RO (reduction only, det vill säga ingen höjning, endast sänkning).
-

CBA värdena indikerar hur många steg buffertzonen skall flyttas. Minusvärde flyttar buffertzonen till vänster.
 

 


CBA förfarandet kräver en beräkning av den procent spelare inom varje handicapgrupp som presterat inom buffertzonen. Resultatet jämförs med vad som skulle ha förväntas under normala förhållanden varefter beslut tas huruvida en kompensation är nödvändig för att scorerna ska kunna  i handicapjusterande syfte. I de allra flesta fall, omkring 70%, krävs ingen kompensation. I vissa fall krävs en kompensation uppåt eller nedåt, och när förhållandena är extrema beslutas att tävlingen bara gäller för sänkning (RO).

I praktiken har det visat sig att systemet slår alldeles fel. I HSB golfen 113 deltagare, med dam och herrklass, som spelades under utomordentliga förhållanden blev CBA värdet -4. Detta innebär att 33 poäng ger ett slags sänkning och 36 poäng ger 4 slags sänkning. Dessutom får det stora flertalet som normalt höjs - ingen höjning ???!!!!
Alzheimergolfen 98 deltagare, 3 klasser ingen damklass, spelad under samma förutsättningar CBA värde 0 !?

 

 

 

 

 

Syftet med CBA.
CBA har utformats för att kompensera för extrema spelförhållanden så att handicapen justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett undernormala förhållanden. I själva verket kompenserar det den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign.Ett nytt misslyckande i stil med slopesystemet, som i båda fallen knappast går att reparera !

 

 
   
Grupp Exakt hcp 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1  0 - 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,1 -0,2
2 4,5 - 11,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 -0,2 -0,4
3 11,5 - 18,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 -0,3 -0,6
4 18,5 - 26,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 -0,4 -0,8
5 26,5 - 36,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 -0,5 -1,0
Normal buffertzon
  CBA -4                        
Grupp Exakt hcp 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1  0 - 4,4 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7
2 4,5 - 11,4 0,1 0,1 0 0 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4
3 11,5 - 18,4 0,1 0 0 0 0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1
4 18,5 - 26,4 0 0 0 0 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8
5 26,5 - 36,0 0 0 0 0 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5
Buffertzon CBA -4 & RO
   

 

 

- -
Hcp Poäng > 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
grupp Exakt hcp 
3 11,5 - 18,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1
4 18,5 - 26,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8
5 26,5 - 36,0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5
                ^            
                  Sänkningsfaktor        

2012 införs ny buffertzon för spel över 9-hål. Hcp-grupp 3 - 5 får i fortsättningen spela hcp-grundande ronder vid spel över 9-hål. Dock endast under förutsättning att ronden föranmäls, antingen  via GIT eller golfterminal eller som tidigare genom att muntligt meddela medspelare/markör.
Vad är tröskeleffekt ?

Läs mer !

- -

Denna artikel sände jag 2012 till Svensk Golf - tydligen ointressant !

Golfens onödiga reformer 

Golfspelet med sitt geniala handicapsystem är någonting som vi verkligen skall vara rädda om. Som alla golfare vet, är inte golfspelet till alla delar rättvist, men vilken sport är det.
Slopesystemet
European Golf Association, EGA ansvarar för handicapsystemet. En version av detta handicapsystem används i Sverige (men inte i Storbritannien). EGA har tydligen ett mål att göra golfen fullständigt rättvis. EGA med Svenska Golfförbundet som påhejare införde 2003 slopesystemet som skulle göra handicapsystemet fullständigt rättvisande. Efter mer än 10 år kan man utan överdrift konstatera slopesystemet är ett totalt misslyckande.
Ett försök att återställa misslyckandet kom 2006. Efter en motion av Skånes GF (82 klubbar) beslutade Förbundsmötet 2006 att Förbundsstyrelsen tillsätter en utredningsgrupp med uppdrag att utvärdera tillämpningen av slopesystemet. Vidare beslutas att FS till FM 2007 skall presentera förslag till förbättringar. Några förslag framkom inte på FM 2007 !!! Efter att ha fått slopeutredningen beslutade FS att offentliggöra rapporten, skicka den till golfklubbarna och distrikten, att överlämna rapporten till Regelkommitten för vidare behandling. Ingenting hände!
Slopesystemet ger de flesta golfare en exakt hcp som är för låg. I handicaptävlingar spelar man inte på sitt exakta hcp. Man spelar på det handicap som slopen bestämmer (spelhcp) och som är betydligt högre än det exakta.
Computed Buffer Adjustment
I år har vi fått ett nytt exempel på EGA`s (o)förmåga att rättviseklassa golfsporten och dess handicapsystem. Systemet heter Computed Buffer Adjustment (CBA), på svenska Justering av buffertzonen.
    >>>>>>>>


>>>
Syftet med CBA: CBA har utformats för att kompensera för extrema spelförhållanden så att handicapen justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett undernormala förhållanden. I själva verket kompenserar det den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. CBA förfarandet kräver en beräkning av den procent spelare inom varje handicapgrupp som presterat inom buffertzonen. Resultatet jämförs med vad som skulle ha förväntas under normala förhållanden varefter beslut tas huruvida en kompensation är nödvändig för att scorerna ska kunna i handicapjusterande syfte. I de allra flesta fall, omkring 70%, krävs ingen kompensation. I vissa fall krävs en kompensation uppåt eller nedåt, och när förhållandena är extrema beslutas att tävlingen bara gäller för sänkning (RO).
CBA värdena sträcker sig från +1 till -1, -2, -3 och -4 & RO (reduction only, det vill säga ingen höjning, endast sänkning).

Statistik från Norrbotten visar att det i de allra flesta fall krävs kompensation.
I flera fall och dessutom under de allra bästa förhållanden får CBA det högsta värdet -4 (=extrema förhållanden). Detta innebär att buffertzonen justeras så att spelare med 33 poäng erhåller sänkning och ännu märkligare, ingen spelare erhåller höjning.Birgitta Ljung i Svenska GF`s regelkommitté och också styrelseledamot i EGA, försvararar systemet med att många spelare idag har en för låg handicap.

Om reformerna kan sägas:
1) Det har inte blivit bättre/mera rättvist
2) Om vi har för låga hcp torde det vara fel att införa en metod
   (CBA) som ytterligare sänker medelmåttliga resultat och
   förhindrar höjningar !!!!

 

   

- Vi kan konstatera att många spelare idag har en för låg handicap. Det har blivit mer minusvärden i CBA än förväntat. Det är en effekt att vi generellt har lite för låga handicap i Sverige, vilket vi visste om och har tagit höjd för när algoritmerna utarbetats av EGA. Men kanske inte tillräckligt mycket, säger Birgitta Ljung i Svenska Golfförbundets regelkommitté och också styrelseledamot i EGA.


Århundadets misslyckande 1:
Slopesystemet -
Läs mer !

Århundadets misslyckande 2:
Justering av buffertzonen (CBA)

Läs mer !

Om vi har för låga hcp torde det vara fel att införa en metod (Computed Buffer Adjustment CBA) som sänker medelmåttliga resultat och förhindrar höjningar !!!!

Sven Tumba -  TILL MINNE ! Sven Tumba (nedan) besöker Luleå Golfklubb 1977 och 1979. Glädjen och intresset går ej att ta fel på ! Tumba underhåller på Nordkalotten ...... och på golfbanan ...      

.

Maria Harila, Luleå GK,
kan man hitta i SGF`s sidor om SpelarProfiler. Där läser man: 1 seger på 59 tävlingar. För att vinna dessa 1 tävlingar har det krävts en snittscore om 75,50 slag, eller totalt 9 mot par. I snitt per vunnen tävling gick Maria Harila 9,00 i förhållande mot par.
- 1 andraplats.

Men var finns hon 2015-16-17 ????????

Härutöver har det också blivit:
- 4 tredjeplatser.
- 22 övriga topp-10-placeringar
- 16 placeringar inom 11-20
- 15 övriga placeringar på rätt sida kvalgränsen.
- 0 missade kval
Med 59 klarade kval på 59 starter är kvalprocenten sålunda 100.

Maria som är 20 år, vann i år Skandia Tour Regional på
       Grönlunds GK. 6 slag före 2:an.
2011 var hon 3:a i Junior Masters Invitional på Örestads GK.
2010 har hon en 5:e placering i Junior Masters Inv. på
        S.t Arilds GK
2010 har hon en 6:e placering i Skandia Tour Riks på Lycke GK
2009 blev hon 3:a i Skandia Tour Riks på Hussborgs GK och
        Piteå GK.

-
Spel på mjuka fairway och ordinarie greener den 9 november 2011
Första frost natten mot den 10 november.
Vattenhinder i närbild
 

 

Är Du en "Sekretess" golfare ? I så fall har Du själv aktivt medverkat till detta "dumma" val, eftersom förinställningen är att just slippa sekretessgolfare. Gå in på golfens (GIT) hemsida välj "Mina uppgifter" och "Sekretess" och bocka rutorna för att slippa vara en anonym golfare !
Vi andra golfare vill känna till ditt namn !

     1960 Roland Carlsson svingar tv, Jan Englund heter spelaren med hatten !

 

 

 
-

 

 

Årets bild: (varje år)

Veckans historia:
I öppna engelska amatörmästerskapen i Moortown, 1974 fick Nigel Denham se sitt slag in på 18:e green studsa av banan, fortsätta uppför trapporna till klubbhuset  och vidare in genom den öppna dörren. Bollen rikoschetterade mot en vägg och lade sig slutligen till vila i herrarnas bar, ca 6 meter från fönstren. Eftersom klubbhuset inte var out of bounds beslöt Denham att spela tillbaka ut mot greenen. Han öppnade ett fönster och pitchade ut bollen, vilken hamnade ca 4 meter från flaggan. Flera veckor senare beslöt R & A att Denham skulle ha pliktat två slag för att ha öppnat fönstret. Klubbhus betraktas nämligen som fast föremål och ingen del av sådant får som bekant rubbas !

-


Så har det då hänt - det som bara inte kan hända !

Björnen hål 4 har en lada till höger om green. Ladan har en öppning till höger. Där hittade en veteranspelare under tisdagsgolfen ett hål och placerade bollen in i ladan.
-

Enligt Förbundsdomare Karl-Gustaf Sandberg gäller nedanstående:


Eftersom ladan har samma status som ett träd, stenpartiet i ruffen på Hermelinen 9 eller annat som är en organisk del av banan så får du inte lättnad med fri dropp. Du kan därför göra följande:
1. Spela ut bollen ur ladan. Ingen plikt.  2. Förklara bollen ospelbar och droppa den inom två klubblängder, inte närmare hål. Du får mäta genom ladväggen. 1 slags plikt. 3. Droppa på flagglinjen. 1 slags plikt.   4. Spela om bollen från den plats där den senaste slaget spelades från.
1 slags plikt.                                                          

 

Ladan vid Björnen hål 4 green

- -
 

Två bilder som visar "rondellen".

T.v : 1989 (skins game året),
t.h rondellen 2005

     
- - -
Vattenläget Midsommarhelgen 2011
Midsommarafton hade vattenhindret Hermelinen 5 återtagit "normala" propotioner..... .... så  även på Björnen 5

Till höger om Björnen 5:s green !!!!
Bron Björnen 5, nedan

Vägen mot Hermelinen 6:s tee  Bild från Björnen 6:s damtee mot hål 5:s fairway  
-

Gammaldags dropp ! Verkar vara Björn Nordberg fd ordf. i Svenska golfförbundet

Sven Tumba på besök i Rutvik 1978, tillsammans med Bob Byman, Leslie Stewart och P-O Tideman.

**************

British Open 150 år 2010.
(Golfhistorik ur Populär Historia)
Denna golftävling rankas som den mest prestigfyllda i världen. Premiärtävlingen spelades i Skottland på Prestwick Golf Club. Skottlands 8 bästa proffs gjorde upp om titeln och ett tjusigt mästarbälte - The Challenge Belt - som var gjort av marockanskt läder med silverspännen. Inga prispengar delades ut. Alla spelarna var iförda lumberjackor som skänkts av markägaren. Tävlingen 1860 spelades med att gå tre varv på Prestwicks 12-håls bana - samma dag. Favorit i premiären var "Old" Tom Morris (1821- 1908). Det är han som skall putta på en till synes oklippt green (se foto). Spelaren som väntar på sin tur är Charlie Hunter. Segrare blev emellertid Willie Park Senior (1833- 1903). året efter stod dock Morris som segrare. När hans son "Young" Tom Morris år 1870 vann The Open för tredje gången i rad fick han behålla bältet, som tidigare bara var till låns. 1872 satte man upp en vandrings- trofé "The Claret Jug" samma silverbuckla som man tävlar om än i dag. >>>>>>>>>>>>>

 


"Old" Tom Morris puttar


>>>>>> Den unge Morris vann tävlingen samma år och är den ende som  lyckats vinna British Open 4 år i rad (Tävlingen gjorde uppehåll 1871). Morris den yngre var bara 17 år när han vann sin första Open, yngst genom tiderna. Trots sitt korta liv, han blev bara 24 år gammal, räknas han som en de bästa golfare någonsin.
Den unge Tom Morris tidiga bortgång har en extra tragisk dimension. 1875 spelade han en golfmatch i par med sin far på North Berwick banan i Edinburgh. Med två hål kvar kom en budbärare ut på banan med ett telegram: Tom Juniors hustru Margaret låg i barnsäng och var illa däran. Det sägs att de spelade klart matchen och skyndade hem. men för sent - mor och barn var döda. Morris tog förlusten mycket hårt och dog samma år av en hjärtinfarkt.
"Old" Tom Morris som även han vann The Open 4 gånger (1861, -62, -64 och -67) hade länge rekordet i vinstmariginal i en "major-tävling" -13 slag. Först år 2000 slogs det när Tiger Woods vann US Open med 15 slags mariginal. Morris verkade länge inom golfen. 1865-1903 var han pro och greenkeeper på Saint Andrews, klubben där han inlett sin karriär. Den 24 maj, några veckor före sin 87-årsdag trillade han ned för trapporna i klubbhuset och dog.

*******

****

DÄRFÖR
SPELAR
VI GOLF ! ! !

En undersökning visar att var tre av fyra medlemmar spelar golf för motionens och trivselns skull !

En av fyra spelar golf för att tävla.

Sen finns det de som utövar golf för att uppleva den rena bollträffen.
Vilken glädje de har på golfbanan kan man fråga sig !

 

   
   
   

***************
Banguide: Renen Banguide: Björnen Banguide: Hermelinen
********************************************** ************************************************************ *********************************************************** ***********************************************************

                             Mera dramatik kring björnjakten !!
Enligt hitintills obekräftade uppgifter har spelare sett björnen hålla fast älgen enligt bilden..

Förmodligen har Jerry Omark, J-O Riihiaho, Ulf Lindholm och Stig Gidlund kommit i bollen efteråt. Älgen har då tydligen kunnat slita sig loss och jakten återuppstår. !!!

*

 

Puss på Dej golfboll !

******
Golfförbundets - svindlande affärer
26.000.000:- kr till SGF
......för underhåll av ett dataprogram ?
Fortfarande tar SGF ut avgift av alla landets medlemmar för att underhålla dataprogrammet GIT. Utvecklingen av detta dataprogram har kostat många många miljoner och betalats av golfarna. I år betalar varje medlem 50:- i underhållskostnad?! Detta motsvarar en intäkt på ~26 miljoner kronor. Avgiften har i år höjts med 36%. 
78.000.000:- kr till SGF
Luleå Golfklubb betalar dessutom 150:- kr per medlem till Svenska Golfförbundet. 
Det motsvarar ~150.000:- kr från Luleå GK. Sammanlagt tar alltså SGF in ~78 miljoner !!!
Borde inte detta räcka för att hålla GIT under armarna. För detta "får"/måste varje golfare ha tidningen Svensk Golf. Prenumeration på Svensk Golf skall inte ligga inbakat i min medlemsavgift. Jag skänker hellre dessa pengar till golfklubben.
20.000:- kr till NVGF
Avgiften till NVGF är 20:- kr per medlem. Det motsvarar ~20.000:- kr

******

Golfförbundet gör miljonförlust igen !
För andra året i rad går Svenska golfförbundet-koncernen med miljonförlust. Resultatet för 2008 blev minus 7,8 miljoner kronor.
2007 berodde förlusten på tio miljoner kronor till stor del på underskottet av tävlingen Scandinavian Masters. Fjolårsförlusten förklaras av finanskrisen som gjorde att intäkterna på annonsmarknaden, för tidningen Svensk golf och hemsidan Golf.se, minskade med 13 miljoner mot budget.

Klicka här och du får en kortfattad beskrivning över Svenska Golfförbundets (över)organisation.
***** *

                                                                                    

VARFÖR HCP REDUCERING  ?!?!
Jag har länge frågat mig varför man har handicap-reducering i våra populära partävlingar, ja överhuvud taget någonsin. I exempelvis Kurirens tävling var i år reduceringen 25 % medan man förra året hade 50% (!!!) reducering. Den vanligaste hcp reduceringen är 10%, ex vis har Volvo det i sin landsomfattande tävling.
Hcp-reducering gör att höghcp:aren förlorar fler slag än låghcp:aren. Det betyder att någon (!) räknat ut att med ordinarie hcp skulle en höghcp:are ha en favör gentemot en låghcp:are i en partävling!? 
Har roat mig med att testa hcp fördelningen för ett antal tävlingar, som snarare visar på motsatsen. 
Skillnaderna visar att man inte behöver laborera med spelarnas handicap. Vårt handicap är i praktiken det bästa instrumentet för rangordning inför en tävling.

 

 

Kolla vad statistiken visar !

 

 

 

Läs mer om Slopesystemet

 
     


Handicap statistik
Tabellen till höger
visar i procent antalet svenska golfares handicap. (de med officiellt hcp). 
Damer och herrar, samt totalt inom varje Hcp grupp.
Totalt har 68% av svenska golfare exakt hcp 27 - 36 !?
83% har handicap 19 - 36

I realiteten har alla golfare för lågt hcp, då vi på nästan alla banor tack vare slopesystemet får
extra slag - spelhcp - som ju är det egentliga handicappet.

Hcp-grupp Damer Herrar Totalt
       -4,4 0,4 1,4 1,2
  4,5-11,4 0,8 8,4 5,6
11,5-18,4 2,7 15.0 10,6
18,5-26,4 8,7 18,5 14,9
26,5-34,4 28,8 25,4 26,4
35,5-36,0 58,6 31,3 41,3
 
   

Google Earth bild över golfbanan

 
I Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser står följande:                                                                                          (Apropå hcp reducering !)
10.3.2 Parspel
10.3.2.1 Foursome  "I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap."

MEDLEMSUTVECKLING NVGF                

Tabellen visar medlemsantal för klubbarna inom NVGF 2004, 2005, 2006 och 2007

Klubb 2004 2005   % 2006   % 2007   %
Arvidsjaurs GK 3211 2568 -643 -20 1979 -589 -23 1605 -374 -19
Bjurholms GK 1479 1419 -60 -4 1147 -272 -19 836 -311 -27
Bodens GK 1366 1318 -48 -4 1267 -51 -4 1250 -17 -1
Bolidens GK 2055 2095 40 2 1798 -297 -14 1369 -429 -24
Gunnarns GK 86 107 21 24 108 1 0,9 117 9 8
Gällivare-MGK 1466 1343 -123 -8 1178 -165 -12 1018 -160 -14
Haparanda GK 744 613 -131 -18 502 -111 -18 395 -107 -21
Kalix GK 1383 1296 -87 -6 1130 -166 -13 1036 -94 -8
Kiruna GK 868 648 -220 -25 592 -56 -9 532 -60 -10
Luleå GK 1657 1536 -121 -7 1543 7 0,5 1449 -94 -6
Lycksele GK 605 596 -9 -1 564 -32 -5 470 -94 -17
Norrmjöle GK 1178 1057 -121 -10 1002 -55 -5 961 -41 -4
Norsjö GK 868 868 0 0 826 -42 -5 716 -110 -13
Piteå GK 4012 3741 -271 -7 3433 -308 -8 3209 -224 -7
Porjus GK 1276 1077 -199 -16 1013 -64 -6 908 -105 -10
Robertsfors GK 821 920 99 12 824 -96 -10 762 -62 -8
Skellefteå GK 3785 3402 -383 -10 3043 -359 -11 2673 -370 -12
Sörfors GK 1729 1544 -185 -11 1447 -97 -6 1403 -44 -3
Tureholms GK 696 667 -29 -4 651 -16 -2 534 -117 -18
Umeå GK 2066 1993 -73 -4 1788 -205 -10 1642 -146 -8
Åsele GK 1382 1158 -224 -16 1102 -56 -5 1061 -41 -4
 Samtliga 32733 29966 -2767 -8 26937 -3029 -10 23946 -2991 -11

 

 

Björklidens GK ej med i statistiken.
Med dess över 7000 medlemmar blir statistiken missvisande.

Granöbygden med 239 medlemmar  2007 finns inte med.

 

 

Men hur många riktiga medlemmar och hur många är "brevlådemedlemmar" ?

 

 

 

<<<<Till vänster sista bilden av poppeln, 
     som under vintern för alltid försvinner.

Till höger klubbhuset utan poppel. >>>>>>
Lite tomt blir det alltid !
 

*****************************************f*********************************************************

Läs Slopeutredningen

Läs mer om Slopesystemet


NYHET !  Gör din egen banguide !

                 


Banrekord Renen/Björnen: 
Jonas Lind, Luleå GK - 67 slag - vit tee 1997

Banrekord Björnen/Hermelinen: 
Andreas Johansson, Rättviks GK - 68 slag vit tee - 2006

Banrekord Renen/Hermelinen: 
Martin Styf, Chalmers GK - 67 slag vit tee - 5 juli 2005


Vilken härlig bild !

Prisutdelning utanför klubbhuset. Men lägg märke till ofoget att dra och parkera golfkärror och bagar på den smala gången framför klubbhuset.
Självklart ställer man ALDRIG en bag framför klubbhuset. Detta borde vara uppenbart för alla golfare. Man kan se exempel på golfare som inte kommer förbi med sin kärra - då drar man den in på gräsmattan/övningsgreen.

Dessutom är det mycket vanligt att medlemmar på väg från parkeringen till vagnbodan GENAR över övningsgreen!!!!

*********

Min E-mail adress: jerry.grahn(at)jerryg.se

 

Golf för alla


Golf kan spelas från vaggan ................

.... till +75 (Ola Westerlund och Gunnar Persson pristagare Seniortouren)

Släpp loss GOLFMAMMORNA!
Trots att golfen i Luleå för närvarande har vikande medlemstillströmning, vittnar vidstående bild om en ljus framtid för golfklubben.
Dagens mammor (och pappor också för den delen) ser på detta med golf på ett annat sätt än vad de uppnosiga och snobbiga engelsmännen formade golfen till och som lever kvar än i dag. Hundar och barnvagnar på en golfbana var tidigare otänkbart, ja det finns till och med klubbar där, än i dag, damer inte är välkomna in i klubbhuset. Förhoppningsvis inte i Sverige. 
Jag är helt övertygad om att medlemsantalet sakta men säkert kommer att öka i Luleå Golfklubb. Främst därför att det numera är lätt att komma ut på banan tack vare att vi har 27 hål.

******

******

Amatörreglerna en hämsko för golfens utveckling

Att ta emot ersättning för att ge instruktion i golfspelets teknik är ett brott mot amatörreglerna. Detta innebär att duktiga golfspelare i klubben (som vill vara amatörer) inte kan anlitas och belönas som tränare för klubbens ungdomar. Nu skall denna bestämmelse gå att ”luckra” upp genom en omständlig procedur med ansökningar hos SGF och Svenska PGA. Själv vill jag ta bort amatörbestämmelserna helt. Svenska PGA arbetar med näbbar och klor för att få behålla monopolet på golfutbildning. Golfen skulle utvecklas snabbare med de system som utnyttjas i andra idrotter.

Anders Nyberg, controller i Golfens Hus, informerade vad som händer från Förbundsstyrelsen. 
Han tog upp sex utredningar som är på gång. En av dessa är:
SLOPEUTREDNINGEN – Slopa slopen eller inte? Nu ska det ses över hur det fungerar med slopen ute i landet.

Läs mera om slopen!

 

Utdrag ur:
Banvärdering enligt USGA

Vårt banvärderings- och handicapsystem bygger på förutsättningen att banan är ungefär lika svår varje gång den spelas. Detta innebär att tees och hål måste placeras ungefär lika svårt varje dag, oavsett om det är tränings- (sällskapsspel) eller tävlingsspel. I praktiken tillgodoses detta krav om man följer nedanstående anvisningar:

På grästees placeras teemarkeringarna så att banans totala längd alltid blir ungefär densamma från dag till dag. Detta sker om markeringarna på sex tees placeras normalt, sex tees kort och sex tees långt. Hänsyn tas till rådande vindförhållanden. I princip bör markeringarna sålunda placeras med kortare avstånd i motvind och längre avstånd i medvind.

Slopesystemet har inget berättigande

Krönikören Tobias Bergman i Svensk Golf  säger en hel del bra saker i sin senaste krönika angående golfens slopesystem. 
Till exempel: 
Om jag knappt någonstans anses klara av att spela på handicap utan extra hjälp - är det inte handicapsystemet det är fundamentalt fel på då?

Hans slutsats är därmed glasklar - men hans recept på förändring dvs att inte slopa slopen utan göra den om möjligt ännu djävligare vittnar om denna rädsla att ta bort något som inte visat sig fungera - nämligen slopesystemet. Dessutom har han tydligen inte satt sig in i vad som reglerar banvärderingssystemet. Han slår in öppna dörrar med sitt förslag:
"Alla som begriper något om golf vet att en banas svårighetsgrad styrs mycket av dess kondition, prestation och väderleksförhållanden - speciellt i Sverige där banornas standard varierar extremt mycket under säsongen", skriver Tobias.

Tobias förslag att införa en koefficient för att ändra slopevärdet under säsongen beroende på "rådande förutsättningar" finns redan. Läs om vilka insatser varje klubb skall utföra för att slopevärderingssystemet skall anses uppfyllt !

Det är tyvärr helt ogenomförbart att uppfylla de värderingskrav som slopesystemet bygger på och ingen klubb förmår att uppfylla kraven. Detta jag har påtalat från och med den dag systemet infördes. 

Jag är i motsats till Tobias Bergman tillräckligt naiv att tro på att slopesystemet skall kunna skrotas, ju förr ju bättre. Mitt förslag är att Norr -och Västerbottens Golfförbund får  ta bort detta omöjliga system, åtminstone på försök.

 

Utdrag ur:
Banvärdering enligt USGA

Längdvärdering
Vid banvärdering enligt USGA tar man hänsyn till fyra faktorer, som alla påverkar den effektiva spellängden. Dessa utgörs av rull, nivåskillnader, dogleghål och hinder som framtvingar mindre än fulla slag samt vindförhållanden.
Rull bedöms mot bakgrund av kondition och lutningen på fairway. Konditionen på fairway kan vara hård, fast, normal, mjuk eller mycket mjuk. Landningszonerna kan vara plana eller befinna sig i uppförslut eller nedförslut. 
Nivåskillnader mellan tee och green påverkar den effektiva spellängden.

(Hur bedöms landningszonen för den som inte når fairway ?)

Tillbaka Upp

Klicka här och du får en kortfattad beskrivning över Svenska Golfförbundets (över)organisation.Citaten :

"Juniorerna väljer bort golfen" -"2005 blev ett minusår"
-

Ett hål i det malliga luftslottet *)  

Golfboomen över

Mitt inlägg i debatten

Artikel i Dagens Nyheter september 2005

Golfens problem är att den har vuxit fram ur en generation som egentligen inte förstått vad idrott innebär. Golfen har utformats av en samling fisförnäma utövare, engelsmän i första hand, som i sin tur överfört golfens etik och etikett till övriga länder. Etik och etikett har varit, och verkar fortfarande vara viktigaste delarna för golfsportens utövare. Detta lever kvar och blockerar mycket av golfens utveckling.

Sven Tumba drog igång golfen i Sverige för 30-35 år sedan. Detta startade golfboomen i landet. Många ville spela golf som Tumba, en RIKTIG idrottskille som visste vad idrottsmän sysslar med.

Men i Svenska Golfförbundets styrelse och organisation har hela tiden suttit den gamla tidens golfare. Alldeles för få med idrottslig bakgrund. Organisatoriska snillen som utvecklat Svenska Golfförbundet till en betongorganisation som styr och ställer över klubbarnas huvuden. Så har det varit sedan jag började spela golf för 30 år sedan. Betongorganisationen Svenska Golfförbundet har emellertid varit lyckosam ur ekonomisk synpunkt. Den genererar enorma inkomster. Dessa intäkter används tyvärr inte till att utveckla idrotten golf, utan till att generera ytterligare inkomster och ytterligare utveckla organisationen i stället för idrotten golf. Klubbarna ser inget av dessa intäkter. I stället lägger man pålagor som ytterligare ökar medlemmarnas redan dyra avgifter.

Svenska Golfförbundet har inte klarat av att få golfen att likna en idrott. Det viktigaste har varit att göra stora dyrbara organisatoriska förändringar. Klubbarna och dess medlemmar dignar under de ekonomiska bördorna. De enda som inte behöver spara är SGF. Slopesystemet och GIT är de senaste pålagorna.

Mitt barnbarn på elva år gick golfkurs 2005. Kostnad 500:- kronor. För att bli medlem = få spela under året tillkom en medlemsavgift á 600:- kronor. Men han måste också bidraga med 56:- kronor till det miljonslukande GIT programmet. 
Nu skall vi som golfmedlemmar fortsätta att betala 39:- kronor om året för att hålla GIT programmet igång. Finns någon annan idrottsorganisation med liknande pålagor?

Det första golfen skall göra är att slopa uppdelningen i proffs och amatörer. Liknande system finns inte längre kvar i någon vettig idrott.

Då kan vi spola den omfattande proffsorganisationen PGA som i dag är en organisation i organisationen. 
Så här framförs PGA:s övergripande inriktning:

PGA har som övergripande uppgift att verka för att golfens tradition och kultur upprätthålls i harmoni med svensk idrotts allmänna inriktning. Att kvalité och intresse för golfsporten upprätthålls och att tillgängligheten ökar i allmänhet.
Är inte detta SGF:s uppgift?
PGA ordnar egna tävlingar och konkurrerar om golfens sponsorer. PGA är ett instruktörsmonopol som blockerar enklare lösningar för klubbarna.

Golftidningen speglar i stort ovanstående resonemang. En tidning som mest berättar om de trendigaste kläderna, de största proffstävlingarna, de rikaste golfarna, de dyraste banorna. En reklamtidning som genererar enorma reklamintäkter och naturligtvis inte skall kosta oss golfare prenumerationsavgifter.

Det är intressant att äntligen i tidningen nu läsa om det överorganiserade utbildningssystemet inom golfen. Ett system som vimlar av gula, röda och gröna kort. I senaste upplagan av Svensk Golf finns rubriken: ”Ett hål i det malliga luftslottet”. Det är precis det jag menar med ovanstående. I fortsättningen använder krönikörerna uttryck som: ”och inte måste det väl vara lika svårt att få grönt kort som skepparexamen” eller ”liksom det faktum att det kan ställas högre krav på regelkunnande för att få slå en boll på banan, än att köra en 24-meters lastbil på motorväg”. Äntligen kanske kan det komma något gott ur ”krisen”. Så länge antalet medlemmar varje år ökat har SGF utvecklat byråkratin och organisationen inom alla områden utan just den sportsliga delen, eller rättare sagt den del som förenklar för klubbar och klubbarnas medlemmar att utöva sin sport.

*) Uttrycket lånat av Tobias Bergman, krönikör i Svensk Golf

De senaste åren har tillströmningen av nya medlemmar till landets golfklubbar minskat kraftigt. Inte sedan 1985 har så få svenskar börjat spela golf och klubbar som tidigare haft hundratals personer i kö har fått se kön minska eller försvinna helt. Nu fruktar många att golfen ska hamna i samma situation som svensk tennis.

Sedan mitten av 80-talet har golfen haft en explosionsartad utveckling.

De senaste åren tycks utvecklingen dock ha vänt och antalet nya medlemmar minskar. Inom golfen är det stor omsättning på medlemmar och för att klubbarna ska kunna planera långsiktigt är det viktigt att ha en stadig ström av nya spelare.
Nu möter många klubbar problem de aldrig tidigare behövt brottas med och runtom i golf-sverige växer farhågorna att marknaden börjar bli mättad.

Tidigare har många klubbar knappt velat ta emot gästspelare, men numera har greenfee intäkter blivit en viktig inkomstkälla. Det syns inte minst på klubbarnas marknadsföring som i dag ofta riktar in sig just på att locka gästspelare, något som också ökat konkurrensen klubbarna emellan.
– Förr var det bara att sätta spaden i jorden och säga ”hej, vi ska bygga golfbana” och så hade man fullt med medlemmar och en ordentlig kö. Nu måste klubbarna verkligen ligga i för att behålla och locka medlemmar, säger Ola Hansson, informationschef på Svenska Golfförbundet.

De nya tiderna har gjort att många golfklubbar tvingats strama åt kassan. I småländska Ryfors GK har inköp av nya maskiner fått vänta och i Tranås GK genomfördes inte den årliga höjningen av greenfeeavgiften, av rädsla för att tappa spelare.
Nybildade Sjöbo GK valde att köpa begagnade maskiner och byggde kontorsmoduler istället för ett flott klubbhus, för att kunna lägga tillräckligt med pengar på banan.
Att de ekonomiska förutsättningarna kan förändras snabbt känner man väl till även i Torshälla GK i Eskilstuna. De senaste åren har klubben haft en kö på omkring hundra personer men nu finns det till och med ett tiotal platser lediga. När den i golfvärlden så viktiga kön plötsligt inte finns längre blir det svårt att planera för framtida investeringar. Därför har Torshälla GK bland annat fått lov att skjuta en tilltänkt utbyggnad av banan på framtiden.

I Eskilstuna ligger också tennisklubben Hobby. Här befinner man sig sedan ett par år i den situation som många golfklubbar nu fruktar. När ekonomin försämrades fick TK Hobby se sig om efter alternativa inkomstkällor. Faktum är att man för fyra år sedan gjorde om en tennishall till, just det, en driving range.
TK Hobbys situation är inte unik, svensk tennis har haft en omtalad tillbakagång sedan nittiotalets mitt. De välfyllda tennishallarna är ett minne blott och nu kämpar klubbarna för att locka spelare till banorna.
– Tennis får inte lika mycket gratis längre. Klubbarna måste marknadsföra sig mer genom att till exempel visa upp sig i skolorna och locka fler företag att boka tider, säger Christer Sjöö, assisterande sportchef på Svenska tennisförbundet.

Även Svenska Golfförbundet talar om ökad marknadsföring som en viktig väg till forstsatt utveckling.
– Vi kanske måste ta tillvara erfarenheter från andra sporter och inse att det inte längre räcker att bara ha en bra bana. Det ska vara en upplevelse att spela golf, säger Ola Hansson.
I Jönköpingstrakten har man redan gjort slag i saken och startat projektet Golfköping, där åtta klubbar samarbetar för att locka till sig spelare.
– Det räcker inte längre att bara sitta och pösa, vi måste ta nya grepp för att locka nytt folk, säger Christer Lantz, ordförande i Ryfors GK, en av klubbarna som medverkar i Golfköping.

*****

NY SIDA ! Klicka här !
Nu kan du hitta alla som gjort HIO eller bättre på Rutviks Golfbana på min hemsida. Många Hole In One har en egen historia som jag återberättat. Har du en historia om din eller någon annans HIO berätta den för mig. Flest HIO har Jerker Nyman, som gjort HIO tre gånger 1996, 2001 och 2004. Men vad hände mellan 1991 då det endast presterades 3 HIO och 1992 då det gjordes 14 HIO vilket är rekord.  2001 var också ett bra år med 13 HIO. Eller vad sägs om 3 Albatross senaste 2 åren.

************************************************

 

Någon har frågat vad dom gula kulorna på flaggstången har för uppgift.

Man tror att kulan är till för att inte flaggan skall bli blöt. En annan att den är till för att lättare kunna plocka upp stången. Om kulorna även löser dessa saker är det ju bara bra.

Men dess verkliga uppgift är att tala om hålets belägenhet på greenen. Det är ju inte lätt att på avstånd bedöma avståndet från greenens framkant och till hålet. För att ge en liten ledning flyttar banarbetarna kulan långt ned på stången om hålet ligger nära framkanten och högt upp på stången om hålet ligger i bakkanten.


Jag är väl ingen Hogan, men det var inte Sam Snead heller.


Senaste golfrundan tappade jag humöret ! Men det gjorde ingenting -
Det var i alla fall så dåligt !

NYTT!
Regelsidan hittar du aktuellt om regler.
Så här sker ranking av  spelarna i NVGF Seniors !
Skriv ut Tävlingsprogrammet i plånboksformat.

Krisen till historien !
Det som hände under och efter det ordinarie höstårsmötet 2004 kan du i fortsättningen läsa  om under Historia.

Styrelsemedlemmar och Funktionärer 1955-2005

 

 

Tillbaka Upp